Föreningen

År 1944 bildades den andelsförening som än idag driver Föreningsgården Vikingavallen. Idag har föreningen 8 st. anslutna lokala föreningar samt 5 st. anslutna privatpersoner.  

Styrelse 2018: 

Ordförande – Bo Lindholm 070-003 98 93 eller femnollfemlindholm@gmail.com

Kassör – Trijntje van der Meulen 070-886 62 16 eller tvandermeulen@hotmail.com

Ledamöter - Erik Söderlund, Sven-Åke Eriksson, Lena Rundberg, Peter Ceder och Solveig Westerberg.

Suppleanter – Pirjo Hjelm, Seppo Äärinen

Revisorer – Håkan Stigels, Staffan Bergfelt och Erik Almrin (suppleant).

Valberedning – Hugo Rundberg

Klicka här för att läsa föreningens stadgar – STADGAR