Historia

Vikingavallen har anor från 1940-talet och har varit en naturlig samlingsplats sedan dess. Nedan kan du läsa om hur agronom Widegårds initiativ till att bygga Vikingavallen nästan försatte honom i konkurs samt om hur byggnaden bara efter något år var nära att falla ihop! 

Bygdegården byggdes i slutet av 1930-talet till början av 1940-talet. Initiativtagare var Herr Widegård som då var ordförande för Stallarholmens Sportklubb (SSK). Han drev även Mälsåkers Fruktodlingar på Selaön, på den tiden.

Tanken var att man skulle på ideell väg och med donationer bygga huset, men pengarna flöt in dåligt så byggnationen avstannade och stod stilla tills Widegård satsade egna medel på byggnationen. Tyvärr resulterade det i att Widegård nästan gick i konkurs. Det var då som tanken om att sälja andelar väcktes, och nästan samtliga föreningar på orten anslöt sig.

Invigningen ägde rum den 1 april 1944!   

Huset byggdes med stort rundat tak invändigt, som en kupol med stöd endast av väggarna, vilket betydde att påfrestningen blev ganska stor på ytterväggarna. Det ledde till att huset, efter endast något år, var nära att ge vika. Man skaffade då långa rundjärn att fästa från vägg till vägg, och skruvade på så sätt ihop huset. Byggarna var ju bara amatörer som byggmästare, så beräkningarna var lite väl bristfälliga. Då heller inte trät var riktigt torrt när det monterades, så lossnade förskruvningarna när virket efter något år torkat.

Bara något år efter det så byggde en utomhusdansbana. Även en paviljong med pilkastningsbana, skjutbana för luftgevärsskytte samt försäljningsutrymme för tombola och godis m.m. byggdes. Dansbanan revs senare p.g.a. dåligt skick, medan paviljongen renoverades i slutet av 1980-talet.210px-Lasse_DahlquistAlice_Babs_1939

Kändisar som Schyl Sylvain, Jularbo, Gnesta Kalle, Lasse Dahlquist, Alice Babs, Snoddas m.fl. har uppträtt på Vikingavallen.

Vikingavallen fick sitt namn från de många vikingagravar som ligger på rad utanför.

Lokalen helrenoverades år 1982 och gjordes handikappvänligt med högtalare, hörslinga, filmduk till overhead m.m. Bygdegården har sedan dess varit flitigt använt för dans, bingo, privata fester, utställningar, auktioner m.m. Riksteatern har vid flertalet tillfällen visat teaterföreställningar på scenen, där även konserter ägt rum.

 

(Källa: Per-Åke Carlssons skrivelse om Vikingavallens historia från 1993)